O meni

Rođen 16. lipnja 1956 godine u Zagrebu.

Završio Klasičnu gimnaziju 1974. godine. Diplomirao 1979. na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu (FER-u) iz područja elektronike, usmjerenje radiokomunikacije. Magistarski rad izradio iz područja biomedicinske elektronike pod naslovom : “Mogućnosti ubrzanja osteosinteze posredstvom induciranog napona”, te ga obranio 1986. godine.

Radio u tvornici RIZ na razvoju i konstrukciji hidroakustičkih i ultrazvučnih uređaja i pretvarača.

Od 1984. godine radi kao voditelj elektroničkog laboratorija u Zavodu za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja  Kliničkog bolničkog centrau Zagreb. 

1995. osnovao i bio  voditelj odjela za klinički inženjerstvo u Kliničkom bolničkom centru  Zagreb.

Objavio do sada desetak radova iz područja biomedicinske elektronike, te drži vježbe iz nuklearno medicinske instrumentacije na poslijediplomskom studiju na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Upisan u registar istraživača u Ministarstvu znanosti i tehnologije u znanstveno-istraživačkom zvanju istraživač-suradnik., kao suradnik na projektu Ministarstva znanosti i tehnologije pod naslovom : Kvantitativna mjerenja biodistribucije radiofarmaka

Imenovan voditeljem Radne grupe za kliničko inženjerstvo i medicinsku fiziku Ministarstva zdravstva, te imenovan članom Povjerenstva Ministarstva zdravstva za normizaciju podataka i procesa u sustavu zdravstva RH.

Ekspert Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) za područje nuklearne medicinske instrumentacije.

Član  strukovnih udruga – HDBMT, IFMBE, EANM,  HDNM, ISTAHC.

Početkom 2002. imenovan  voditeljem projekta Svjetske zdravstvene organizacije (World Health Organization) pod naslovom : Establish a National  Center for Health Technology Assessment.

U studenom 2002. organizira u suradnji sa Ministarstvom zdravstva Workshop za više od 120 sudionika iz Hrvatskih zdravstvenih ustanova i državnih institucija koji vode zdravstvenu politiku: Health Technology Assessment in Croatian Health Care  System.

Pozivni predavač na kongresu HTA-i 2003 g. u Canmoreu (Kanada) i 2008 g.  u Krakowu (Poljska)  sa predavanjem: Health Tehnology Assesmnet in Croatian Health Care System.

U 35 godina radioamaterskog staža vrlo aktivan na svim KV i većini UKV područja. Predsjednik Radio-kluba na Elektrotehničkom fakultetu od 1976 do 1982. Od 1992 do 1995.  predsjednik UKV komisije u HRS-u. U časopisu HRS-Radio član uredništva od prvog broja, a objavio do sada više od 210 različitih priloga iz područja UKV aktivnosti, satelitskih komunikacija, antena, proračuna UKV pojačala, kao i mnogo informacija o raznim KV i UKV natjecanjima i aktivnostima, te članak o ekspediciji na otok Lampeduzu u Africi.

Održao desetak stručnih predavanja o radioamaterskim satelitima i satelitskim komunikacijama. Kao stalni član Hrvatskog DX Kluba 9A1A sudjelovao u osvajanju mnogih prvih mjesta u svijetu i Europi u najvećim svjetskim natjecanjima. U kategoriji osobnih stanica u svim najvećim svjetskim natjecanjima bio je višestruki prvak svijeta, Europe i Hrvatske.

Sudjelovao dva puta u radioamaterskoj ekspediciji na otok Lampeduza u sjevernoj Africi u najvećem svjetskom natjecanju i bio član ekipe koja je bila svjetski prvak pod znakom IG9A.

Sagradio cijeli niz raznih uređaja, desetak KV i UKV pojačala velike snage, razne vrste modema i desetke tipova antena. Aktivan  sa svim vrstama rada (SSTV, RTTY, PACTOR, Packet radio, itd.), kao i preko radioamaterskih satelita. Već 1972 g. održao prvu vezu preko radioamaterskog satelita.

Vodio nekoliko desetaka tečajeva za mlade radioamatere i bio član komisije za polaganje radioamaterskih ispita.

Na Izbornoj skupštini HRS-a održanoj 2003. godine izabran za Predsjednika Hrvatskog radio amaterskog saveza u mandatu od 2003 do 2007 godine.

Pokrenuo izdavanje časopisa Radio HRS na novom, većem formatu u boji, te organizirao redovito dvomjesečno izlaženje časopisa.

Glavni urednik knjige Radiokomunikacije – radioamaterske knjige za polaganje ispita za A i P razreda.

Pokrenuo modernu WEB stranicu HRS-a http://www.hamradio.hr čime je osigurana kvalitetna i brza informiranost članova o svemu što se dešava u radioamaterskom svijetu. Osnovao i osmislio Hrvatski radioamaterski sustav veza u kriznim situacijama – HRSVK, (CAREN – Croatian Amateur Radio Emergency Network).

Izabran 2009. godine za predsjednika Zavičajne udruge Bruška zora – udruge Brušana u Zagrebu porijeklom sa otoka Hvara